Welkom bij Vermogensbeheer .net

Dit is een informatieve website over vermogensbeheer in de meest brede zin van het woord. Vermogensbeheer.net beoogt objectieve informatie te geven die belanghebbenden of ge´nteresseerden kunnen gebruiken als informatiebron. Vermogensbeheer.net heeft geen banden met vermogensbeheerders.

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer is niets anders dan het uitbesteden van het beheer van uw vermogen aan een daarvoor gespecialiseerde partij. Deze derde partij belegt het geld met als doel een waardestijging te creŰren van het vermogen. De risico's die daarbij genomen worden zijn afhankelijk van het gekozen risicoprofiel. De essentie van vermogensbeheer is het uitgangspunt dat het beheer van vermogen door een specialist een hoger financieel rendement en meer zekerheid oplevert.

Het laten beheren van uw vermogen door een vermogensbeheerder kan op veel verschillende manieren en heeft haast eindeloos veel varianten. Op basis van uw risicoprofiel (hoeveel risico u wilt en kunt lopen) kan belegd worden in o.a. belegginsfondsen, aandelen, obligaties, vastgoed, staatsleningen of afgeleide producten. Daarnaast wordt bij vermogensbeheer onderscheid gemaakt tusse individueel vermogensbeheer en collectief vermogensbeheer. Individueel vermogensbeheer is de meest bekende vorm. Een vermogend persoon laat dat beheren door een gespecialiseerde derde partij op individuele basis. Collectief vermogensbeheer is het gebruikmaken van beleggingsfondsen. Daarbij wordt door een gespecialiseerde partij een fonds opgericht waarin vermogende particulieren geld kunnen investeren. Onder collectief vermogensbeheer worden ook de pensioenen gerekend. Door deelnemers worden premies gestort die door een gespecialiseerde partij (pensioenfondsen) belegd worden.

Risico tolerantie

Zowel bij individueel als bij collectief vermogensbeheer is het gebruikelijk dat eerst door de vermogensbeheerder en opdrachtgever een inschatting gemaakt wordt van het risico dat gelopen kan worden. Een belegging voor voor een naderende oudedagsvoorziening kan veel minder risico hebben dan een spaarpot die pas over 30 jaar aangesproken zal worden. Uit de analyse van het te lopen risico wordt de risico tolerantie bepaald. Aan de hand daarvan bepaalt de vermogensbeheerder in samenspraak met de opdrachtgever de te volgen strategie. Deze strategie varieert van 'erg defensief' tot 'erg offensief'.

Een defensieve belegger zal minder risico lopen op waardedaling van zijn of haar vermogen, maar wel genoegen moeten nemen met een lager rendement. Een offensieve belegger zal een hoger risico lopen op waardevermindering van het vermogen maar daarnaast ook kans op een hoger rendement. Lees hierover alles op de pagina over risicoprofiel.

Beleggingsmix

Met het vermogen en op basis van het risicoprofiel wordt door de vermogensbeheerder een keuze gemaakt uit een breed scala aan beleggingsmogelijkheden. Dat kunnen zijn: aandelen, obligaties, opties, maar ook hedge funds, vastgoedbeleggingen, indices, en beleggingsfondsen. Vaak wordt een mix van deze mogelijkheden gehanteerd; bijvoorbeeld 30% obligaties/70% aandelen. Deze beleggingsmix wordt vervolgens door de vermogensbeheerder uitgewerkt naar minimum kredietrating, benchmark, tracking error.

Bij beleggingsfondsen wordt de beleggingsmix / risicoprofiel uiteraard niet op maat opgesteld, maar is deze informatie beschikbaar in de documentatie..

Opleiding, kwalificaties en toezicht

Als basisopleiding is vrijwel altijd een academische of HBO opleiding vereist in economische richting. Deze wordt in veel gevallen opgevolgd door een specifieke vermogensbeheer opleiding. Onder andere de VBA biedt deze vervolgopleiding. Na het afronden hiervan kan een vermogensbeheerder zich inschrijven in het RBA register (vergelijkbaar met de NIVRA/NOVAA inschrijving voor accountants).